top of page
Search

Seminārs "Vispusīgā fiziskā sagatavotība un tās ietekme uz bērnu un pusaudžu veselību"16.oktobrī Biedrība “Kikboksa un boksa skola “Rīga”” organizē visu sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem un sporta speciālistiem tālākizglītības semināru “Vispusīgā fiziskā sagatavotība un tās ietekme uz bērnu un pusaudžu veselību”. Semināru vadīs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docents, dr.paed. Sergejs Saulīte, fiziskās sagatavotības treneris, Latvijas Sporta pedagoģijas vieslektors Mg.paed. Kaspars Reikmanis, uztura speciāliste Mg. sc. Alise Kindzule un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieslektore Mg. paed. Linda Ābele.

Semināra saturs un tēmas: Vispusīgā fiziskā sagatavotība ir pamats bērnu un pusaudžu sekmīgai attīstībai un veselībai. Sporta skolotājam, trenerim ir jāprot vadīt sporta stundas un treniņus, kā arī organizēt dažādas sporta aktivitātes, piemērojot bērnu un pusaudžu organismam un dzimumam atbilstošas fiziskās slodzes, līdzekļus un pielietot atbilstošas metodes. Arvien vairāk Latvijā un visā pasaulē bērni un jaunieši uzsāk treniņus boksā un kikboksā. Kāpēc? Kas tik ļoti aizrauj? Kā un kādus boksa un kikboksa vingrinājumus var integrēt sporta nodarbībās - vispusīgās fiziskās īpašības attīstīšanai, kā arī psiholoģiskās un emocionālās noturības stiprināšanai. Stājas veidu nozīme un funkcijas, tās praktiskais pielietojums efektīvai uzbrukuma un aizsardzības darbībai. Pārvietošanās veidi, individuālie vingrinājumi, vingrinājumi pāros un grupās, spēles orientēšanās laikā un telpā attīstīšanai, “uzbrukuma” drosmes veidošanai. Lekcijas laikā kā teorētiski, tā arī praktiski noskaidrosim, kā būtu jāpielāgo ikdienas ēdienkarte sporta veidam un slodzēm. Kādēļ sportistam par uzturu būtu jādomā ikdienā? Kā plānot maltītes un uzkodas tā, lai spēks un enerģija sportistam būtu īstajā laikā un brīdī? Kā nodrošināt pareizu atjaunošanos? Vai ar uzturu ir iespējams uzlabot sportiskos rezultātus? Kur tiek pieļautas visbiežāk kļūdas - plānojot maltītes?


Nodarbību forma: teorētiskas un praktiskas nodarbības.

Maksa: 30 eiro

Pieteikšanās: Līdz 12.oktobrim, boksaskola.riga@gmail.com vai mob.24772244, vieta rezervēta, kad tiek apmaksāta dalības maksa! VIETU skaits ierobežots!

Norises vieta un laiks: Seminārs tiek organizēts Klusā iela 12K. Rīga.

Semināra noslēgumā dalībnieki saņems LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību 8 stundas, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.


Kikboksa un boksa vingrinājumu integrēšana sporta nodarbībās sekmīgai fizisko īpašību attīstīšanai bērniem un pusaudžiem. Praktiskā nodarbība Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Vieslektore, Mg.paed. Linda Ābele

Ievads pusaudžu vispusīgā fiziskā sagatavotībā Lekcija/praktiskā nodarbība Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Fiziskās sagatavotības treneris, vieslektors, Mg.paed. Kaspars Reikmanis


Stājas, pārvietošanās veidi un tās pilnveidošanas līdzekļi un metodes. Praktiskā nodarbība Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Docents, Dr.paed. Sergejs Saulīte

Uzturs fiziskā slodzē. Lekcija/praktiskā nodarbība Mg.sc. Alise Kindzule


2 views0 comments

Comments


bottom of page